logo KS STRZELEC ZIELONA GÓRAKontakt z KS "STRZELEC"

PREZES
Henryk Niedobecki
tel. 665 414 342
e-mail: prezes@ksstrzelec.pl


Korespondencja:
65-339 Zielona Góra
ul. Geodetów 43/11


Numer Rachunku Bankowego
BANK PEKAO SA I O, W ZIELONEJ GÓRZE
77 1240 2018 1111 0010 1608 4673
KLUB SPORTOWY STRZELEC ZIELONA GÓRA