logo KS STRZELEC ZIELONA GÓRAZarząd Klubu Sportowego "STRZELEC" wybrany w 2016 r.


Henryk Niedobecki
- prezes

Zbigniew Kurpiel
- wiceprezes

Krzysztof Lubecki
- sekretarz

Andrzej Dobosz
- skarbnik
KLUB SPORTOWY STRZELEC ZIELONA GÓRA